sł. i muz. Kata­rzy­na Jackowska-Enemuo

A ja z noga­mi w górze
Mil­czę i patrzę na świa­ty
Histo­riom przy­szy­wam łaty
Małe i duże

Sto­ję na gło­wie
I ukła­dam świat od począt­ku
I poszu­ku­ję porząd­ku
I wołam nowe

Potem powo­li zamy­kam oczy
I sta­wiam sto­py na zie­mi
Pró­bu­ję stać, nic wię­cej
I patrzę jak się słoń­ce toczy
I żar roz­nie­cam z jego pro­mie­ni
Bo w pie­cu mi zga­sło
Pod ser­cem

I niech się toczy, i niech się żarzy
Tego co pło­nie ogień nie sparzy

Nie moje, nie two­je, nie nasze niczy­je
Niech leci, niech świe­ci niech śpie­wa, niech żyje…

Scroll to Top