sł. Kata­rzy­na Jac­kow­ska-Ene­muo, mel. tra­dy­cyj­na z Lubelszczyzny

Oj lulaj, lulaj, oj lulaj lulaj
Siwe oczka stu­laj
Oj, siwe ocie stu­lisz
Do mnie się przytulisz

Kołysz mi się kołysz
Ser­dusz­ko bez ognia
Ej, a może znaj­dzie­my
Tro­chę świa­tła do dnia

Kołysz mi się kołysz
Ser­du­szej­ko w ciszy
Ej, ani mnie, ni cie­bie
Nikt tu nie usłyszy

Oj, nie lulaj, nie śpij
Śmierć to nie jest sen
Ej, a i ty wiesz o tym
A i ja to wiem

Ani ty mi nie śpij,
Ani mi się przy­śnij
Ej, noszę cię w poran­ku
W wie­czo­rze i w myśli

Oj, lulaj lulaj, śnij się, i się nie śnij
Jaskó­łecz­ko miła
Ej, a po co śnić się
A sko­ro tu byłaś

A tam gdzie ty byłaś
Koły­sze się wiecz­ność
Ej, niech nade mną czu­wa
Two­ja nieobecność

Scroll to Top