sł. Kata­rzy­na Jac­kow­ska-Ene­muo, mel. tra­dy­cyj­na z Lubelszczyzny.

Oj lulaj lulaj, oj lulaj lulaj
Siwe ocie stu­laj
Oj, siwe oczka stu­lisz
Do mnie się przytulisz

Oj lulaj lulaj, oj lulaj lulaj
Ciem­ność cicho cho­dzi
Ej, a ja cię wyśpie­wam,
a ty się urodzisz…

A jak się uro­dzisz
To się będziesz zmie­niać
Ej, a twój oddech nie­bo
Two­je ciał­ko – ziemia…

A ty śpij i rośnij
A moje kocha­nie
Ej, niech nad tobą czu­wa
A moje śpiewanie

Oj lulaj lulaj, oj lulaj lulaj
Świe­cie mój maleń­ki
Ej, ule­pio­ny jesteś
Z dro­gi i z piosenki.

Scroll to Top